Organisatie

Polissen

Levensverzekeringen Die kunnen uitkeren bij leven en na overlijden. Als de overledene een polis had die tot uitkering komt na zijn of haar overlijden, dan moet u: De originele polis opsturen (liefst per aangetekende post!) naar de levenverzekeringmaatschappij. Een kopie van de akte van overlijden meesturen. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die een originele akte van overlijden willen ontvangen. Het rekeningnummer vermelden waarop het bedrag moet worden overgemaakt. Een kopie meesturen van een recent bankafschrift van dit rekeningnummer. Kopie bijvoegen van een geldig legitimatiebewijs van de begunstigde en/of de erfgenamen. Bewaar zelf een kopie van de polis. Als het om grote bedragen gaat (enkele duizenden euro's) dan vraagt de maatschappij ook nog om een Verklaring van Erfrecht.   Oude polissen Voor vragen over oude polissen (verzekeraars) kunt u contact opnemen met de informatiedesk van de Nederlandse Bank, telefoon 0800-020 1068 (gratis). Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.   Zijn de polissen wel compleet ? Weet u niet zeker of u alle polissen in uw bezit hebt? Vraag dan het aanvraag formulier "Opsporing levensverzekeringenspolissen" aan bij het Verbond van Verzekeraars,  t.a.v. Zoekservice levensverzekeringen, Postbus 93450, 2509 AL  Den Haag. Telefoon: 070-3338500 / 070-3338777 of dien een digitale aanvraag in via de website: www.VanatotZekerheid.nl. (gebruik als zoekterm "polis zoek"). Het Verbond vraagt dan bij de aangesloten verzekeraars na of er in het verleden een polis is afgesloten. Deze procedure is gratis en duurt in totaal twee tot drie maanden.