Overlijden melden

 • Bel uw huisarts, is er een donorcodicil?
 • Bel De Jongh Uitvaartverzorging, DAG en NACHT BEREIKBAAR 0251-234518 / 651376
 • Leg belangrijke documenten klaar
 

Wat te doen na het overlijden?

Onderneem de volgende stappen als u met een sterfgeval te maken krijgt.


Bel eerst de (huis)arts

Als iemand is overleden, moet een (huis)arts het overlijden vaststellen. Er dient contact opgenomen te worden met een arts. Bij overlijden in een zorginstelling wordt dit (meestal) ter plekke geregeld. De arts is degene die het overlijden moet vaststellen, hij of zij verstrekt de verklaring van overlijden.

Deze verklaring is noodzakelijk voor het doen van aangifte van overlijden. Bij overlijden door een ongeval: bel de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. Dit kan om meerdere verzekeringen en maatschappijen gaan. Let op!, denk niet alleen aan uw uitvaartverzekering, maar ook aan een levens- en ongevallenverzekering.


Heeft de overledene een donorcodicil?

Bespreek met de arts hoe te handelen en/of neem contact op met de helpdesk van het donorregister www.donorregister.nl. Deze is tijdens werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-8212166 (lokaal tarief). Het register kan 24 uur per dag, 7 dagen per week door artsen worden geraadpleegd.
Voor het raadplegen moet een speciale procedure worden gevolgd.

Nadat u dit gedaan heeft, belt u uw naasten.

Bel De Jongh Uitvaartverzorging. U kunt ons 24 uur per dag bereiken via nummer
0251-234518 of 0251-651376. Verdere contactgegevens

In het eerste contact stellen wij u een aantal vragen o.a. :
 • Wilt u dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum, of wilt u dat de overledene thuis wordt opgebaard?
 • Hoe laat kunnen wij bij u terecht voor het verzorgen van de overledene (eventueel samen met u). Wilt u dat de overledene wordt opgehaald?
 • Hoe laat kan de uitvaartleider bij u langs komen om alles door te spreken rondom de uitvaart.
 

Maak niet te snel een afspraak

Geef uzelf even de tijd om bij te komen en uw naasten te ontvangen. Dan heeft u meer rust tijdens het regelgesprek. Het regelgesprek van de uitvaart duurt ongeveer twee uur.


Het is verstandig om het volgende klaar te leggen:

 • Kleding van de overledene
 • Wensenlijst over de uitvoering van de uitvaart (indien aanwezig)
 • Wie te informeren? (familie, de werkgever, naaste vrienden en bekenden)
 • Adressenlijst (wie moet een rouwkaart krijgen?)
 • Uitvaartpolissen (indien aanwezig)
 • Identiteitsbewijs van overledene en opdrachtgever (indien aanwezig)
 • Burgerservicenummer van de overledene en opdrachtgever
 • Naw + geboortedatum van de opdrachtgever
 
Bent u aangesloten bij een kerk of geloofsgemeenschap?
Stel uw kerk of geloofsgemeenschap (voorganger) alvast op de hoogte van het overlijden.