Bedrijfsgegevens

Hoofdkantoor

Anthonie Verherentstraat 6, 1961 GD  Heemskerk
Maandag t/m vrijdag - 09.00 uur t/m 16.00 uur

Telefoon: 0251–234518 / 0251–651376  DAG EN NACHT BEREIKBAAR
E-mail: info@djuitvaart.nl
 

Bankgegevens 

IBAN:  NL35 INGB 0007 5355 14
BIC  :  INGB NL2A
 

Kamer van Koophandel

Nummer : 37076888
 

Belasting

BTW nummer: NL 8108.14.031.B.01
 

Facturen digitaal

Uw facturen digitaal aanleveren in PDF bestand, mailen naar : adm@djuitvaart.nl
 

Directiecorrespondentie

directie@djuitvaart.nl
 

Contact