Sprekers

Het welkomstwoord, de toespraak, het levensverhaal van de overledene, het dankwoord en de totale presentatie maken de uitvaart pas echt persoonlijk.
 

Zorg ervoor dat iemand de regie houdt

Belangrijk is dat de aanwezigen welkom worden geheten, iemand de muziek inleidt, sprekers aankondigt en informatie verstrekt over het verloop van de afscheidsdienst, begrafenis of crematie. Bij religieuze diensten is dit meestal de voorganger, in andere gevallen is een uitvaartverzorger hiervoor de geschikte persoon.
De Jongh Uitvaartverzorging heeft mensen in dienst die dit op een gepaste, respectvolle manier kunnen verzorgen.
 

Toespraken door betrokkenen

Tijdens de uitvaart komt het vaak voor dat familie, vrienden en andere betrokkenen het woord willen richten tot de aanwezigen of tot de overledene. U kunt vooraf aangeven of u daar prijs op stelt, bijvoorbeeld op de rouwkaart of voorafgaand aan de rouwdienst.
 

Hulp bij uw toespraak

Wilt u als nabestaande iets zeggen tijdens de uitvaartplechtigheid? Waarschijnlijk bent u op deze dag erg emotioneel. Mogelijk heeft u ook weinig ervaring met het houden van een toespraak. Onze uitvaartverzorgers kunnen u in de dagen voor de uitvaart helpen bij het vinden van de juiste woorden en kunnen met tips en advies zorgen voor een geslaagde en gepaste toespraak.