Relaties

De Jongh Uitvaartverzorging neemt haar dienstverlening serieus. Kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel, daarom zetten wij ons actief in om aan de hoge eisen te voldoen. Dit geldt ook voor de relaties waarmee wij samen werken.
 

Nieuwe relaties


Er dient vooraf eerst een persoonlijke evaluatie hebben plaatsgevonden voordat er een samenwerking tot stand komt. Dit geldt ook voor de uitvaartondernemingen die gebruik willen maken van onze faciliteiten, o.a. het opbaren in één van onze uitvaartcentra. Zijn er vooraf geen overeenkomsten met elkaar tot stand gekomen zullen wij onze diensten en faliliteiten niet beschikbaar stellen voor derden. Dit protocol is in beginsel ter bescherming van de consument.

De onderstaande creteria zullen worden vastgelegd in een overeenkomst:
  • Heldere afspraken over de uitvoering
  • Transparante kostenbegroting en betaling
  • Goede organisatie van de opbaring, koffietafel en de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
 

Nieuwe leveranciers

Goederen en diensten worden geleverd door geselecteerde, goedgekeurde leveranciers. Deze dienen als solvabel c.q. betrouwbaar bekend te staan. Geleverde goederen of diensten moeten voldoen aan de wettelijke regels en kwaliteitsnormen.

 

In contact komen

U kunt uw introductie via de e-mail richten aan de heer Marco de Jongh, directie@djuitvaart.nl