Asbestemming(en)

Na een crematie kunt u de as van de overledene verstrooien of bewaren, op een plek en manier die u zelf wilt. Aan de asbestemming zijn gelukkig weinig regels verbonden.
 

De as

Eerste maand verplicht bewaren

Na de crematie wordt de as 1 maand in het crematorium bewaard. Dat is een wettelijke verplichting. Dit geeft u de tijd na te denken over de definitieve asbestemming. Weet u na een maand nog steeds niet wat u met de as wilt doen, dan kan het crematorium de as nog een half jaar tot een jaar bewaren. Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden.
 

De as verstrooien

U kunt de as op vrijwel elke willekeurige plek verstrooien. Dit kan op het crematoriumterrein, maar ook op een dierbaar plekje. Soms is hiervoor toestemming van de grondeigenaar nodig. As kan worden verstrooid op bijvoorbeeld de rivier, op zee, in de lucht per vliegtuig of in de vrije natuur.
 

De as bewaren

U kunt de as bewaren in een urn en deze mee naar huis nemen, maar ook in een speciaal urnengraf of urnentuin een plaats geven. Er zijn ook veel mogelijkheden om (een deel van) de as te bewaren in een sierraad, zodat u dit altijd bij u kunt dragen.
 

Download onze app

U kunt onze app downloaden om u te oriënteren op diverse as mogelijkheden.