Uitvaart rituelen

Mensen kunnen hun eigen uitvaart rituelen creëren. Onze uitvaartbegeleiders helpen u hierbij.
 

Uitvaart ritueel

Sommige mensen schrikken terug voor het woord ritueel, maar dat hoeft niet. Elke eenvoudige handeling kan tot een ritueel gemaakt worden door het met aandacht uit te voeren. Het sluiten van de kist bijvoorbeeld of het voor de laatste maal uit huis dragen van de overledene. Een uitvaartritueel is herkenbaar voor de aanwezigen doordat er onderdelen in voorkomen die men kent. De betrokkenheid en de wijze waarop de uitvaart zelf vorm wordt gegeven zijn van groot belang voor het proces van verwerking van het verlies. 

Dat geldt ook voor kinderen die hun eigen manier hebben van omgaan met dood en rouw.  Het kan hen helpen om een rol te mogen spelen tijdens de uitvaartdienst of de bijeenkomst daarna. Bijvoorbeeld een kaars aansteken, bloemen strooien tijdens de dienst of snoepjes uitdelen uit het trommeltje van oma als de bezoekers de condoleanceruimte verlaten.
 

Onze uitvaartbegeleiders

Vooral de groep mensen die wel geloven, maar die niet zijn aangesloten bij een kerk, willen bij een uitvaart vaak toch iets terugzien van de kerkelijke tradities.  Het is alleen (vaak) niet mogelijk om een voorganger van de kerk in de uitvaartplechtigheid te laten voorgaan. Onze uitvaartbegeleiders kunnen voor deze mensen een uitkomst bieden. Zij kunnen helpen bij het vormgeven van de plechtigheid. Ze kunnen nabestaanden helpen om rituelen en teksten te bedenken die bij hen passen. 

Onze uitvaartbegeleiders zijn er overigens ook voor mensen die helemaal niet gelovig zijn.  Ze kunnen u helpen bij het vormgeven van de uitvaartplechtigheid. Op basis van gesprekken met u kunnen ze een bij u passende afscheidsdienst samenstellen met teksten, muziek, beelden, symbolen en rituele handelingen. Ze geven u advies en begeleiden u in uw wensen en behoeften rond een overlijden. 
Onze uitvaartbegeleider kan een geheel maken van de afscheidsdienst en kan, naar uw wens, het woord voeren tijdens de dienst of meer op de achtergrond blijven.