Kinderuitvaart

Een uitvaart van een kind of een jongere, vraagt om een speciale aanpak. Wij zijn ervoor om, samen met de ouders, alle wensen in te vullen bij het afscheid.
 

Een kind sterft…

Hoe triest, maar ook kinderen overlijden. We willen hier diverse aspecten rond het overlijden van kinderen kort belichten.

Als uitvaartverzorger komen we in extreem verschillende situaties terecht. Zo kunt u zich voorstellen dat we met ouders die de uitvaart van een doodgeboren kindje gaan vormgeven een ander gesprek voeren dan met ouders die zojuist hebben vernomen dat hun 14-jarige dochter bij een verkeersongeluk is overleden. En weer geheel anders verlopen de gesprekken met de ouders van een kind dat overleden is na een langdurige ziekte.

Voor de ouders zijn wij, de uitvaartverzorgers, bij binnenkomst vaak de letterlijke ‘vertegenwoordigers van de dood’. We zijn als het ware de boodschappers van het feit dat hun kind nu ècht dood is! Het is onze taak om de ouders en andere naasten ruimte en tijd te gunnen om dit zeer gevoelige gegeven een plaats te geven. In de dagen die leiden naar het onontkoombare definitieve afscheid willen we de ouders en naasten toch aansporen en begeleiden om zèlf zoveel mogelijk vorm te geven aan de uitvaart. Samen ‘beleven’… hoe zwaar ook, is, zo blijkt uit ervaring, de beste manier om het afstaan van een kind zo draaglijk mogelijk te maken.

Het heeft onze voorkeur om de uitvaart ook zoveel mogelijk in de stijl van het kind te laten plaatsvinden. Bedenkt u daarbij dat school, vriendjes of vriendinnetjes en sportclub of vereniging ook een verlies te verwerken krijgen en vaak graag actief betrokken willen worden bij de uitvaart. Wij zijn ervoor om, samen met de ouders, alle wensen die mogelijkheid zijn te realiseren.