In de terminale fase

Het komt steeds vaker voor dat wij worden benaderd als iemand zich in de terminale fase bevindt.

De ervaring leert dat de persoon zelf en ook de familie er een goed gevoel bij hebben als zij al kennis hebben gemaakt met de uitvaartverzorg(st)er die zich daadwerkelijk met de uitvaart gaat bezighouden. Deze kan zich dan ook veel beter inleven in de situatie, en dat komt ongetwijfeld de uitvaartplechtigheid ten goede.

Als u het wenst komen wij bij u langs voor een kennismakingsgesprek.
 

Emotionele aspecten

Omgaan met het idee dat uw leven aanstonds zal eindigen valt niet mee. Afscheid nemen is moeilijk. De tijd dringt. Uiteenlopende emoties duikelen over elkaar heen. Verhoudingen met dierbaren kunnen wringen. En wat is er ná de dood?
 

Zorgbehoeften

In diverse onderzoeken is aan ongeneeslijk zieke mensen gevraagd waaraan zij in hun laatste levensfase het meest behoefte hebben. Dat is:
  • Een goede pijn- en symptoombestrijding, die voor zo weinig mogelijk lichamelijk ongemak zorgt. Dat staat bij bijna iedereen voorop.
  • Maar daarnaast moet er aandacht zijn voor de zorgen die zowel de zieke als de naasten kunnen hebben: wat staat ons nog te wachten, hoe praten we over de aanstaande dood met elkaar, of welke steun biedt religie ons als we denken aan de periode ná de dood?
  • Het is bekend dat in deze periode tal van tegenstrijdige gevoelens naast elkaar kunnen bestaan: van angst tot optimisme, van woede tot berusting. Het kan voorkomen dat mensen elkaar daardoor niet meer begrijpen.

Er mag van zorgverleners verwacht worden dat zij daarvoor oog hebben en waar nodig ingrijpen.
 

Afronden

Het leven afronden kan onder meer door het nodige aan papierwerk te regelen, zoals bijvoorbeeld een testament, codicil of euthanasieverzoek. Voor velen is daarmee niet alles gedaan. Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven kunnen ook meer doen. Sommigen willen bepaalde personen nog een keer spreken of een brief schrijven. Anderen willen nog een bepaalde reis maken (geboortedorp, vakantiebestemming). Weer anderen hechten aan specifieke (religieuze) rituelen.
 

Laatste wensen

‘Goed’ afscheid nemen kan voor de één betekenen dat hij al zijn dierbaren zoveel mogelijk om zich heen wil hebben, anderen kiezen liever voor een kleine kring. Het is voor zowel zieken als dierbaren van belang voortdurend de vraag te stellen welke ervaringen in het leven nog gewenst worden, ook op het allerlaatst: wil iemand nog eens de zee zien, een pannenkoek eten? Het vervullen van dergelijke laatste wensen levert doorgaans goede momenten van afronding op.
 

Palliatievezorg

Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.