Grote uitvaart

Verwacht u veel mensen op een uitvaart? Dat vraagt om extra maatregelen en voorzieningen om alles probleemloos te laten verlopen. Door onze ervaring kunnen wij alles in goede banen leiden, ook als het om vele honderden / duizenden bezoekers gaat.
 

Ervaring in grote uitvaarten

Wij hebben de afgelopen jaren al verschillende grote uitvaarten verzorgd, die soms vele honderden / duizenden mensen op de been brachten. Door die ervaring weten wij precies hoe we alles zo vlekkeloos mogelijk kunnen laten verlopen, niet alleen voor de nabestaanden en aanwezigen, maar ook voor de Gemeente en voor de omwonenden van de plek waar de uitvaart plaatsvindt.
 

Grote uitvaarten hebben consequenties voor onder andere

  • Het versturen van de rouwcirculaires en advertenties
  • De keuze van de (uitvaart)locatie
  • Parkeren en het regelen van het verkeer
  • De gang van zaken bij het afscheid en het condoleren 
  • De catering
  • De geluids- en filmvoorziening
  • Totale tijdsplanning en de kosten
 

Bij grote uitvaarten moet er rekening worden met onder andere

  • Media en persbegeleiding (o.a. bij bekende Nederlanders) 
  • Privacybescherming