Geloofsovertuiging

Elke geloofsovertuiging kent zijn gebruiken en rituelen rondom het overlijden en in de dagen erna.
 

Wij hebben ruime ervaring met vele religies

Of het nu gaat om katholieke, protestantse, evangelische, hindoeïstische, islamitische of andere geloofsovertuigingen, wij zijn in vrijwel alle gevallen vertrouwd met de gebruiken. U kunt dus met een half woord verstaan om een uitvaart te krijgen die precies aansluit op uw geloofsovertuiging.
 

We werken nauw samen

Om te zorgen dat uw geloofsovertuiging de plek krijgt die u wenst voor, tijdens en na de uitvaart, werken we nauw samen met voorgangers en andere vertegenwoordigers van uw geloofsgemeenschap.

Wanneer er een dienst plaatsvindt in een kerk, begraafplaats, aula of uitvaartcentrum
dan kunnen we ook daar zorgen voor eventuele extra voorzieningen.