Donor

Registratie als orgaandonor

Als u zich laat registreren als donor stelt u uw lichaam niet ter beschikking van de wetenschap. U geeft alleen aan dat u na uw dood organen of weefsel beschikbaar stelt voor transplantatie. Na de orgaandonatie of weefseldonatie komt het lichaam weer terug bij de familie. Het is wel mogelijk dat een orgaan of weefsel na uitname voor donatie toch niet geschikt is voor transplantatie. In dat geval mag het worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op kennis over transplantatie. Bijvoorbeeld voor microscopisch onderzoek naar de samenstelling van het orgaan.
U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Dit kunt u doen met het formulier 'Bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek'. U kunt het formulier downloaden van de website donorregister.nl of aanvragen via de Informatielijn Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).